Opbreken bermen en talud

Werf heusden zolder aanleg fietspaden en herinrichting terlaemenlaan in 2 fases uitgevoerd. De Roos Groep is begonnen met het opbreken van de bermen langs de weg en het talud. 340 meter is er opgebroken. Vervolgens is er een start gemaakt met de aanleg van de rijbaan en het nieuwe fietspad.

Aanleg fietspad en nieuwe rijbaan

Na het uitbreken is er gestart met de aanleg van de fundering voor het nieuwe fietspad en de rijbaan. Circa 400 meter fietspad is er gestort met een breedte van 175 centimeter. Nadat deze betonverharding is gerealiseerd. Is er een start gemaakt aan de aanleg van de rijbaan. In 3 fases is de asfaltering aangelegd. Voor meer informatie over wegenbouw bekijkt u de Wegenbouw pagina.