Betonreparaties door Roos Groep

Betonreparaties

Een andere specialiteit waarin Roos Groep zich de afgelopen jaren verder heeft ontwikkeld, zijn betonreparaties voor het herstellen van beton en asfalt. Door het verkeer wat gebruik maakt van de wegen is een verharding onderhevig aan slijtage. Daardoor ontstaan er ooit scheuren of gaten in de weg. Roos Speciale Technieken heeft verschillende manieren om deze riskante plekken te herstellen. Of dit nu een reparatie aan beton of asfalt is, alles wordt op de juiste manier hersteld. Betonreparaties door Roos Groep zorgen ervoor dat de verharding weer een aantal jaar onderhoudsvrij is.

Betonreparatie, controle en herstel vloeistofdichte vloeren

Om de expertise van deze divisie uit te breiden hebben de medewerkers zich gespecialiseerd in het uit handen nemen van de controle op en herstelwerkzaamheden aan verschillende vloeistofdichte voorzieningen, zoals wasplaatsen, overslagplaatsen voor brandstof en milieustraten.

Na deze herstelling en controle is de klant ervan verzekerd dat de vloeistofdichte vloer de komende 6 jaar is gecertificeerd, mits de betonverharding een jaarlijkse controle ondergaat. Deze controle voert de Roos Groep ook uit. Eventuele herstellingen zoals randschades, kantschades en/of oppervlakteschades van betonverhardingen vallen hier ook onder. In veel gevallen worden deze herstellingen na een controle door Roos kosteloos hersteld.

Contact

Verkoper Roos Groep
Pieter de Nijs
aanleg betonverhardingen, zaag-, kit-, reparatiewerk en uitwassen van beton
België
+32 497 57 84 75
Pietern@roosgroep.com

Contact

Verkoper Roos Groep
Sven de Jong
aanleg betonverhardingen, zaag-, kit-, reparatiewerk en uitwassen van beton
Nederland
+31 6 20 43 20 10
Sven@roosgroep.com