Kavelpad

Beton wordt al decennialang toegepast als verharding op verschillende agrarische bedrijven. Denk hierbij aan: de veeteelt, de akkerbouw en de planten- en groenteteelt. De schaalvergroting in de land- en tuinbouw leidt tot meer en zwaarder verkeer op agrarisch gebied. Dit geldt niet enkel voor de aan- en afvoer van producten en vee, maar ook voor intern transport van het bedrijf. Zoals oogst, voeropslag en mesttransport.

Kavelpaden

Roos Groep B.V legt kavelpaden aan om de bereikbaarheid van het land te bewerkstellen. Wanneer land nat is, kan dit problemen met zich meegeven voor zware machines om delen van het land te bereiken. Daarom is er een kavelpad, of ook wel betonpad, eigenlijk onmisbaar. Het voordeel hiervan is dat deze paden vaak op bestaande ondergrond aangelegd kunnen worden zonder funderingsconstructie. Een betonverharding levert hierdoor voor de agrariër een aantrekkelijke en duurzame oplossing. Gelet op de levensduur van een betonverharding, moet bij het ontwerp rekening gehouden worden met toekomstige ontwikkelingen over de breedte en aslasten.

Erfverhardingen

Steeds meer bedrijven kiezen voor een betonverharding als erfverharding. Bedrijfsterreinen en industrieterreinen worden vaak intensief gebruikt met hoge aslaten en veel opslag. Tevens wordt er vaak zwaar materieel neer gezet. Een goede betonverharding is dan onmisbaar. Een betonverharding vormt hiervoor een goede ondergrond omdat deze bestemd is tegen deze zware belastingen. Er ontstaan hierbij geen vervormingen en de verharding is onderhoudsarm.

Kavelpaden en erfverhardingen kunnen zowel machinaal als handmatig uitgevoerd worden. Daarnaast is het mogelijk om een kavelpad of erfverharding in verschillende kleuren en oppervlakten te structuren.

Contact

Verkoop Roos Groep
Pieter de Nijs
België
+32 497 57 84 65
Pietern@roosgroep.com
Sven Roos Groep
Sven de Jong
Nederland
+31 6 20 43 20 10
Sven@roosgroep.com