Kavelpaden in beton

Beton wordt al decennialang toegepast als verharding op verschillende agrarische bedrijven. Denk hierbij aan: de veeteelt, de akkerbouw en de planten- en groenteteelt. De schaalvergroting in de land- en tuinbouw leidt tot meer en zwaarder verkeer op agrarisch gebied. Dit geldt niet enkel voor de aan- en afvoer van producten en vee, maar ook voor intern transport van het bedrijf. Zoals oogst, voeropslag en mesttransport.

Voordelen van kavelpaden in beton

Roos Groep B.V. legt een kavelpad aan om de bereikbaarheid van het land te bewerkstelligen. Wanneer land nat is, kan dit problemen met zich meebrengen voor zware machines om delen van het land te bereiken. Daarom is er een kavelpad, of ook wel betonpad, eigenlijk onmisbaar. Het voordeel hiervan is dat deze paden vaak op bestaande ondergrond aangelegd kunnen worden zonder fundering constructie. Een betonverharding levert hierdoor voor de agrariër een aantrekkelijke en duurzame oplossing. Gelet op de levensduur van een betonverharding, moet bij het ontwerp rekening gehouden worden met toekomstige ontwikkelingen over de breedte en as lasten.

Kavelpaden worden vaak op locatie gestort en daarbij worden de wensen van de landbouwer gerealiseerd. Het storten van beton op locatie brengt geen standaard afmetingen met zich mee en kan gerealiseerd worden variërend van 20 cm tot 5 meter breed.

Sven de Jong van de Roos Groep ‘’Een goed machinaal aangelegd kavelpad is bestand tegen hoge aslasten, heeft een lange levensduur van gemiddeld 30 jaar en is onderhoudsvrij.’’

Contact

Pieter de Nijs
België
+32 497 57 84 75
Pietern@roosgroep.com
Sven de Jong
Nederland
+31 6 20 43 20 10
Sven@roosgroep.com