Wegenbouw

Wegenbouw

Recreatie project

Aanleg van sportvelden en recreatie

Bouw en woonrijpmaken

Bouw- en woonrijp maken

Zakendoen met de Roos Groep is zakendoen met een bedrijf dat meer dan 60 jaar ervaring heeft in de grondwerken, rioleringen en wegenbouw. Infrastructuur vraagt om de juiste samenwerking. Kwaliteit van het gewenste eindproduct en ontzorgen van de klant.

Samen sterk in infrawerk

Gemotiveerd en ervaren personeel realiseert de infrawerken binnen de Roos Groep. Roos Groep besteedt veel aandacht aan de voorbereiding van een project. Om op de juiste wijze de hoogst haalbare kwaliteit te behalen en de productie te verhogen. Eerdere projecten in ruilverkaveling, grond-, weg- en waterbouw in Nederland en België bewijzen dat deze visie effectief is.

Van ontwerp tot realisatie

De infraprojecten worden uitgevoerd door Roos Groep N.V. De specialisaties binnen infrawerken zijn op te delen in: wegenbouw en infrawerken, gebiedsontwikkeling en het bouw- en woonrijp maken van verkavelingen. Vanaf het begin van het project wordt de klant begeleid gedurende het gehele project. Vanaf de ontwerpfase wordt de klant ontzorgt. Er wordt niet alleen meegedacht tijdens de uitvoering maar ook bij de voorbereidingen.

De afgelopen jaren resulteerde dat bij de verschillende infraprojecten in een efficiëntere productie en lagere faalkosten. Door goede communicatie en het afstemmen van eisen en wensen kan de klant volledig ontzorgt worden.

Design, Build, Finance and Maintain

Zowel in België als in Nederland worden verschillende Design en Construct projecten gerealiseerd. Eveneens bestaat de mogelijkheid om in samenwerking met de Roos Groep, DBFM te realiseren. Design, Build, Finance en Maintain. Flexibel en meedenken met de klant maakt zo bij verschillende projecten het verschil.

Een greep uit onze infrawerken zijn:

  • Aanleg van milieustraten (containerterreinen)
  • Rioleringswerken
  • Wegenbouw
  • Bouw en woonrijp maken (woon) verkavelingen
  • Inrichting van buitenterreinen bij fabrieken en bedrijfs- en overheidsgebouwen
  • Inrichten en onderhouden boorlocaties bij Nutsbedrijven
  • Toegangswegen naar windmolenparken
  • Containerterminals
  • Natuur inrichtingswerken