Rotondes in beton

Rotondes komen steeds vaker voor in Nederland. De traditionele kruispunten worden vervangen voor rotondes. Een rotonde zorgt namelijk voor een optimale verkeersdoorstroming, vergroot de verkeersveiligheid en verkeerslichten komen niet te pas en kunnen achterwege blijven. Rotondes worden in verschillende vormen gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Enkelbaans
  • Minirotondes
  • Turborotondes
  • Dwars overrijdbare rotondes

Aanleg van een rotonde in beton

Bij de aanleg van een rotonde is het van belang om betonverharding toe te passen. Wringend verkeer kan ervoor zorgen dat de verharding van de rotonde kapot gaat. Door betonverhardingen kan dit voorkomen worden. Dit zorgt voor minder onderhoud en minimaal oponthoud.

Voor meer informatie over betonverharding, kunt u www.betoninfra.nl bezoeken.

Door het geringe onderhoud en de lange levensduur, is weinig onderhoud nodig na het aanleggen van rotondes, waardoor de beschikbaarheid van rotondes erg hoog ligt. Rotondes kunnen zowel machinaal als met de hand aangelegd worden.

Bewapening in een betonverharding

Bij de aanleg van rotondes zijn globaal drie soorten constructies te onderscheiden:

  1. Ongewapend beton: deze constructie beveelt Roos Groep B.V. aan bij lichte verkeersbelasting.
  2. Ongewapend beton met de voegen verduveld: deze constructie is aanbevolen bij rotondes waarvan veel licht verkeer gebruik maakt.
  3. Doorgaand gewapend beton: deze constructie is aan te raden voor zeer zware verkeersbelastingen, bijvoorbeeld bij de ontsluiting van (bedrijven)terreinen.

Contact

Pieter de Nijs
België
+32 497 57 84 75
Pietern@roosgroep.com
Sven de Jong
Nederland
+31 6 20 43 20 10
Sven@roosgroep.com