Leefomgeving

Het gebruik van verschillende verhardingen zoals betonverhardingen of asfalt kunnen invloed hebben op de leefomgeving. Dit kan invloed hebben op bijvoorbeeld:

  • De kwaliteit van de bodem
  • De grondstructuur
  • Afstromend water
  • Grondwaterstromen

Zo zijn er nog wel wat dingen op te noemen. Omdat de Roos Groep, als onderaannemer in veel gevallen pas later aan het project wordt toegevoegd, valt dit vaak buiten de directe invloedssfeer. Echter wil dat niet zeggen dat we er geen rekening mee kunnen houden. Door de adviserende rol die de Roos Groep, steeds vaker op zich neemt kan hier indirect wel invloed op uitgeoefend worden. Zo streven we ernaar om naar oplossingen te zoeken die de leefomgeving zo min mogelijk aantasten.

Contact

Verkoper Roos Groep
Pieter de Nijs
Betonverhardingen
België
+32 497 57 84 75
Pietern@roosgroep.com
Verkoper Roos Groep
Sven de Jong
Betonverhardingen
Nederland
+31 6 20 43 20 10
Sven@roosgroep.com