Wegenbouw

Wegenbouw is een erg breed begrip. Binnen de Roos Groep wordt dit begrip dan ook breed gedragen. De Infra divisie binnen de Roos Groep is gespecialiseerd in niet alleen betonverhardingen maar ook in aanleg van rioleringen, asfalteren of bestraten. De infrastructurele werkzaamheden waardoor de wegenbouw worden uitgevoerd door Roos Groep N.V.

Hieronder vallen werkzaamheden zoals de aanleg van huisvuil overslag terreinen of bedrijfsterreinen. Of het inrichten van buitenterreinen bij fabrieken, bedrijven of overheidsinstanties. Daarnaast wordt de expertise van de Infra divisie regelmatig ingezet voor het inrichten en onderhouden van boorlocaties en containerterminals.

Aangezien de Roos Groep druk bezig is met het reduceren van de Co2 uitstoot en milieuvriendelijk ondernemen wordt er ook regelmatig meegewerkt aan verschillende windmolenparken. De aanleg van de toegangswegen hiernaartoe worden geasfalteerd of als betonverharding aangelegd.

Contact

Peter Roos
Nederland en België
+31 497 38 68 90
Peter@roosgroep.com