vloeistofdichte vloer

Ontwerp vloeistofdichte vloer

Door onze ervaring met betonreparaties, het zagen van betonverhardingen en het vullen van voegen zijn wij ook de geschikte partij voor het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en de eventuele benodigde reparaties voor vloeistofdichte vloeren.

Onder andere tankstations, garagebedrijven en recyclingsbedrijven kunnen te maken hebben met vloeistofdichte vloeren. Omdat wij alles onder een dak hebben ontzorgen wij u graag bij het ontwerp van een vloeistofdichte vloer. Een vloeistofdichte vloer begint bij een doordacht ontwerp. Met oog op de toekomst en het milieu is het noodzakelijk dat er nagedacht wordt over de te verwachte belastingen. Dit kan zijn: “chemisch, thermisch en mechanisch”. Een vloeistofdichte betonverharding biedt hier vaak de uitkomst.

Aanleg van vloeistofkerende vloer

Het aanleggen van een vloeistofkerende vloer of een andere vloeistofdichte voorziening is een vak apart. Daarom dat een betrouwbare partner zoals Roos Groep hierbij onmisbaar is. Bij het ontwerp wordt al rekening gehouden met de meest efficiënte uitvoering. Volgens de voorschriften en gestelde regels zorgen wij dat u een nieuw vloeistofdichte voorziening op maat krijgt. In de Activiteitenregeling zijn in artikel 3.25 en 4.94 eisen gesteld aan de aanleg van de vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsrioleringen. De vloeistofdichte voorziening en bedrijfsriolering moet vloeistofdicht zijn aangelegd volgens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument (BRL 7700) door een daartoe gecertificeerd bedrijf dat is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

De Roos Groep heeft in 2019 het certificaat weer opnieuw behaald. Wij zullen ervoor zorgen dat u volledig ontzorgd wordt en klaar bent voor de toekomst. Download het BRL 7700 certificaat hieronder:

Onderhoud en keuring van vloeistofdichte voorziening

Onderdeel van ontzorgen is natuurlijk ook het onderhoud aan de vloeistofdichte vloer of de vloeistofdichte voorziening uit handen nemen. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende reparaties, zoals betonscheuren of het herstellen van voegen of scheuren in asfalt. Mocht uit de vloeistofdichte voorziening controle blijken dat uw verharding niet helemaal voldoet dan lossen wij dit voor op. Vooraf doen wij een opname om ervoor te zorgen dat u precies weet waar u aan toe bent. Wij voeren het onderhoud of de reparatie uit en zorgen dat uw verharding opnieuw gekeurd wordt.

Contact

Verkoper Roos Groep
Roy van den Borne
Zaag-, kit-, reparatiewerk en uitwassen van beton
Nederland en België
+31 6 13 40 48 47
Royb@roosgroep.com