De Infra divisie, Roos Groep N.V. is aan de slag gegaan in Bierbeek. Als hoofdaannemer van dit project zijn er verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Deze fase zijn we aan de slag gegaan met de verkaveling werken, het plaatsen van de rioleringsbuizen en de rijbanen.

Na de funderingswerken van de rijweg en opsluiting in ter plaatse getrokken boordstenen en greppels, wordt de weg en parkeerplaatsen aangelegd in zwarte betonstraatstenen en asfalt. Lokaal wordt de weg verbreed d.m.v. kunstof HDPE grasrasters die opgevuld worden met speciaal hiertoe bestemd substraat. Deze rasters zijn in gevulde toestand belastbaar tot 350 ton /m2. De verharding in straatstenen bestaat uit onbehandelde stenen met een standaard deklaag voor de weg en poreuze stenen op het verkavelingsplein. Dit verkavelingsplein is tevens ingericht met architectonische betonbanken gefabriceerd bij Stradusinfra en geplaatst door Roos Groep nv op betonnen kantstroken die de plantvakken omsluiten.

De woningen kunnen nu gebouwd worden en aangesloten op de nieuw aangelegde riolering. Wachtbuizen en toezichtsputjes zitten klaar om de afvoer van de woningen op aan te sluiten.

Na de bouw van de woningen dient Roos Groep NV nog terug te komen om de voetpaden aan te leggen. De aanleg hiervan wordt steeds achteraf gedaan omdat anders de voetpaden kapot zouden gereden worden tijdens de aanleg van de woningen.

Meer informatie over Bouwrijp en woonrijp maken leest u op Bouwrijp en woonrijp maken.