De aanleg van een trambaan in Amsterdam

Het kampioenschap van Ajax is niet het enige dat gevierd kan worden in Amsterdam. De Roos Groep heeft meegeholpen aan een nieuwe trambaan in Diemen. Er is 481 meter machinaal met een paver in beton gestort voor de aanleg van een nieuwe trambaan.

Gebruik van verhardingen in welke vorm dan ook is aan veroudering onderhevig en dient regelmatig te worden onderhouden (hersteld). Het intensief gebruik van verhardingen kan leiden tot ribbel-, scheur- en spoorvorming. Bij de Roos Groep kan u verwachten dat een kwalitatief hoge en duurzame betonverharding gerealiseerd wordt.