Constructief meedenken in de wegenbouw

Meedenken is de beste weg naar kwaliteit ook met betonverhardingen. Dat bewijst de reconstructie van de 17000 m2 basisweg in Amsterdam. Om intensief (vracht)verkeer jarenlang te kunnen garanderen, werd onze expertise tevens ingezet voor omgevingsmanagement. Daarmee voldeden we aan een van de belangrijkste vraag specifieke verzoeken van onze opdrachtgever.

Korte lijnen

Korte communicatielijnen dragen bij aan het gewenste eindresultaat. Speciaal daarom formeerden wij een werkgroep die de door de opdrachtgever gewenste duurzame oplossing binnen een zo’n kort mogelijk tijdsbestek kon garanderen.

Op weg naar de toekomst

Na 20 weken werd de reconstructie met een minimale omgevingsbelasting een feit. Thans bestaat de wegconstructie uit 250 mm gebroken puin, 50 mm asfalt en 260 mm wegenbouwbeton. De constructie is voorzien van deuvels en koppelstaven, welke -waar mogelijk – machinaal, via een zogenaamde DBI, aangebracht zijn. Deze in totaal ca 17.000 m2 wegconstructie (ca 4500m3 beton), voorzien van meer dan 75.000kg wapeningstaal en 8,5 km voeg, is conform planning en kwaliteitseisen uitgevoerd. Hierdoor is de omgeving weer jarenlang verzekerd van optimale bereikbaarheid.

Samenwerking als doel

Teamwork is onze basisweg. Door intensieve samenwerking van zowel de opdrachtgever, hoofdaannemer, nutsbedrijven als onze werkmaatschappij Roos Groep is de reconstructie in drie fases uitgevoerd. Onze werkmaatschappij droeg zorg voor de benodigde tekeningen, de berekeningen evenals de optimaliseringen voor de  machinale uitvoering.

Voor meer informatie over de aanleg van rijbanen in beton bekijkt u deze pagina: rijbanen.