Betonverhardingen in Nijlen

In Nijlen hebben we mee gewerkt aan het project Woon-Bal. In dit project is door de gemeente Nijlen een bijkomend woonaanbod, parkingzone en een recreatief sportcluster voorzien. Roos Groep heeft in opdracht van Aannemingsbedrijf de Peuter betonverhardingen aangelegd ten behoeve van 2 grote parkeerplaatsen en betonpaden bij de sportvelden, deze paden dienen als verbinding tussen de diverse sportvelden en zijn makkelijk toegankelijk voor fietsers en wandelaars.

Onze werkzaamheden hebben in twee fases plaatsgevonden

Fase 1: De Pendelparing en Molenstraat zijn manueel uitgevoerd met uitgewassen beton met speciale granulaten. Langs de Graanweg zijn lijnvormige elementen en boordstenen aangebracht. Deze lijnvormige elementen zijn uitgevoerd met een glijbekistingsmachine en dienen als bescherming van het asfalt alsook om het water van het oppervlak van het asfalt op te vangen.

Fase 2: De Voetbalparking en betonpaden rond de sportvelden zijn uitgevoerd door zowel manuele uitvoering als machinale uitvoering met behulp van een glijbekistingsmachine. De oppervlakte is afgewerkt doormiddel van een geborsteld oppervlak, deze borstelstrepen zijn dwars op de rijrichting voorzien.