Inmiddels zijn we al weer ruim een jaar verder na de start van ons Veiligheidsbewustzijnsprogramma. Een programma waarbij samen met de medewerkers ervoor wordt gezorgd dat iedereen geïnformeerd wordt over wat bij Roos Groep Veilig & Gezond (V&G) werken betekent. En we een werksfeer willen creëren waarbij iedereen het veilig werken zich eigen gaat maken door het te herhalen, maar ook door er met elkaar over te praten en elkaar aan te spreken op onveilig gedrag.

Tot op heden zijn er al veel stappen gezet. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest, waarin er met de medewerkers gesproken is over wat veilig en gezond werken inhoudt. Er is een VeiligheidsTeam die ieder kwartaal bij elkaar komt en alle actuele zaken m.b.t. V&G bespreekt en de actiepunten die hieruit komen oppakken.

door: Ivon van der Pasch
KAM-Coördinator Roos Groep
(KAM = Kwaliteit, Arbo & Milieu)

Medewerkers worden op het werk begeleid vanuit een coachende invalshoek, onder andere door middel van het houden van (start-)werkbesprekingen, toolboxen en werkplekinspecties. Daar houdt het niet op: de uitkomsten hiervan worden doorgesproken met de betreffende leidinggevende en ook de directie wordt hiervan op de hoogte gebracht. Vervolgens worden de belangrijkste zaken hieruit weer besproken tijdens de diverse vergaderingen, zodat iedereen ervan kan leren en we maatregelen kunnen nemen om dezelfde afwijkingen of gevaarlijke/ongezonde situaties in de toekomst te voorkomen. Dit gebeurt ook met (bijna) ongevallen, onveilige situaties en V&G-incidenten die gemeld zijn. Daarom is het zo belangrijk om ook deze, ook al zijn er (gelukkig!) geen slachtoffers, te melden, zodat we maatregelen kunnen nemen om erger in de toekomst te voorkomen.

V&G zal steeds meer verweven worden in alles wat met onze werkzaamheden te maken heeft, zodat we weten hoe we veilig moeten werken en het een automatisme wordt en we er bijna niet meer bij na hoeven te denken. Bij Roos Groep gaan we er vanuit dat je je werkzaamheden veilig uitvoert. En dat je je eigen veiligheid, die van je collega’s en je omgeving in acht neemt. Doet iemand dit niet? Dan moet hij hierop aangesproken worden; door zijn collega’s, leidinggevende, of ieder ander. Door dit gesprek aan te gaan, kunnen we de veiligheid op de werkplek verbeteren. Wordt iemand echter aangesproken op onveilig gedrag en past hij zijn houding en gedrag vervolgens niet aan om de veiligheid te verhogen? Dan volgen er maatregelen. Volgt iemand de veiligheidsinstructies niet op, zelfs niet nadat hij hierop aangesproken is? Dan volgt een waarschuwing of sanctionering met bijbehorende consequenties. Het doel: voor iedereen een veilige werkomgeving creëren! Aanspreken, waarschuwen en sanctioneren horen daar zo nodig bij.

Verder zijn we gestart met het traject voor de Veiligheidsladder. Diverse (grote) opdrachtgevers van Roos Groep hebben veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in aanbestedingen of contracten. Zij hanteren de Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen, wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Bij het veiliger maken van onze werkplek focussen we ons op de belangrijkste en meest actuele risico’s op het gebied van V&G binnen Roos Groep. Hiervoor is een top 3 samengesteld. Op deze risico’s wordt de focus gelegd, maar in het kielzog hiervan liften ook andere risico’s mee. Door te kiezen voor een top 3 blijft het overzichtelijk.

 

Prio 1Prio 2Prio 3
Ik let altijd op het verkeer en neem maatregelen tegen aanrijdgevaarIk draag altijd reflecterende bedrijfskledingIk draag altijd mijn helm wanneer dit verplicht is

 

De positieve effecten van het Veiligheidsbewustzijnsprogramma worden inmiddels zichtbaar. Tijdens de pas gehouden VCA en veiligheidsladder-audits merkten de auditoren op dat iedereen aangaf dat veiligheid hoge prioriteit heeft binnen Roos Groep en men alle faciliteiten (zoals materieel, instructie, PBM’s) heeft om veilig te kunnen werken. Tijdens de projectbezoeken constateerden ze dat veiligheid echt leeft bij de medewerkers en men ook aangeeft allemaal ’s avonds weer gezond naar huis te willen gaan.

Aangegeven verbeterpunten tijdens de audits zijn:

  • het melden van bijna ongevallen en onveilige situaties omdat deze écht het verschil maken in het veiliger maken van de werkomgeving: voorkomen is beter dan genezen! Dus maak je een bijna ongeval mee of zie je een onveilige situatie, meld deze dan ook aan de KAM-afdeling!
  • het observeren van gedrag tijdens werkplekinspecties. Nu wordt vaak alleen gekeken of zaken geregeld zijn zoals afgesproken, denk hierbij aan wegafzetting en keuring materieel. Maar het is ook belangrijk om te kijken hoe de medewerkers omgaan met veiligheid en hun gedrag hierin. Aankomende tijd zal hierop meer gefocust worden.

Ons streven is natuurlijk dat iedereen positief is over hoe bij de Roos Groep omgegaan wordt met veiligheid en het nog veiliger en gezonder maken van de werkomgeving. Hierbij roepen we jullie dan ook op om, als jullie ideeën hebben over hoe we nog veiliger en gezonder kunnen werken, dit zeker met ons te delen. Dit kan via je leidinggevende, maar je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de KAM-Coördinator: Ivon van der Pasch of onze afdeling PZ: Jaydee Curinckx. Ook als jullie vragen hebben over veilig en gezond werken, neem dan contact met ons op, we helpen je graag!