Het belang van de veiligheidsgordel

Net zoals in de auto is het dragen van een veiligheidsgordel in de bouwsector van essentieel belang. In onze sector worden dagelijks gevaarlijke taken uitgevoerd, zoals werken op hoogte en het hanteren van zware materialen en gereedschappen. Het dragen van een veiligheidsgordel kan hierbij het verschil maken tussen leven en dood.

Jaarlijks vinden er meerdere dodelijke ongevallen plaats die door de veiligheidsgordel voorkomen hadden kunnen worden. Daarom is de veiligheidsgordel een van de belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen in de wegenbouw. Het houdt de werknemer vast en voorkomt dat deze uit het voertuig wordt geslingerd, met het hoofd tegen de voorruit belandt, en nog veel meer.  Door het dragen van een veiligheidsgordel wordt het risico op ernstig letsel of overlijden bij een ongeluk aanzienlijk verminderd.

Naast het dragen van een veiligheidsgordel is het ook belangrijk om de juiste harnassen en veiligheidssystemen te gebruiken om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. Wij streven naar een situatie waarin onze medewerkers de veiligheidsgordel uit zichzelf gebruiken en dit als normaal beschouwen. Het gebruik van deze apparatuur en de veiligheidsprocedures doen wij regelmatig herzien en updaten.

Kortom, het dragen van een veiligheidsgordel in onze sector is van vitaal belang om onze medewerkers te beschermen tegen vallen en andere gevaren op de werkplek. Door het naleven van de juiste veiligheidsprocedures en het gebruik van de juiste uitrusting kunnen ongelukken voorkomen worden en kan de veiligheid op de werkplek verbeterd worden.