DUURZAAMHEID IN DE BOUW

Elektrische voertuigen, zonnepanelen, recyclebaar materiaal en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Duurzaamheid heeft een zeer belangrijke positie in onze samenleving gekregen en dat geldt ook voor de bouwsector. Hier komen veel verschillende termen naar voren als Ecologische bouwmaterialen en Ferrock, maar weet men ook wat dat allemaal precies is? In het onderstaande stuk lees je meer over de positie van duurzaamheid in de bouwsector.

GEEN BODEMLOZE PUT

Hoewel we met zijn allen kunnen genieten van de vele grondstoffen die onze aarde heeft te bieden, blijft dit niet voor eeuwig zo. Langzaamaan begint de voorraad dunner te worden en daar wordt men zich steeds meer van bewust. Ook de bouwsector heeft grote hoeveelheden aan grondstoffen nodig en om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven bouwen, wordt er nu veel gekeken naar ecologische bouwmaterialen. Het gaat in deze gevallen om materialen die als onuitputtelijk worden beschouwd en daarmee uitermate geschikt om in de bouw te gebruiken. Met deze materialen zorgt men ervoor dat het milieu bijna niet belast wordt. Dierlijke, minerale en plantaardige grondstoffen vallen binnen deze categorie (Hermans-Vermeulen, 2018).

DE KLANT IS KONING

Ook steeds meer klanten wensen een bedrijf waarbij duurzaamheid in de cultuur verankert is. Sommige groepen klanten eisen het zelfs van bedrijven. Om deze klanten tevreden te houden, zal er bijvoorbeeld rekening gehouden moeten worden met het energieverbruik. Naast het energieverbruik spelen er nog een aantal factoren een grote rol in de duurzaamheid binnen de bouw. Allereerst, zoals omschreven in de eerste alinea, worden er steeds meer duurzame materialen gebruikt in de bouw. Ten tweede het hergebruiken van sloopmateriaal. Daar waar bouwbedrijven voorheen afvalmaterialen als nutteloos beschouwde, ontstaat er nu een trend waarbij deze materialen een tweede leven krijgen. Ten derde rekening houden met het gebruik van water. Bij veel bouwprojecten zijn er grote hoeveelheden water nodig en het is op het gebied van duurzaamheid noodzaak dat bedrijven bewust met het water omgaan. Tot slot het binnenmilieu zo gezond mogelijk houden. Hierbij kan je denken aan een goed functionerende ventilatie die schadelijke stoffen buitenhoudt (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2022).

OPKOMST VAN FERROCK

David Stone was bezig met een product ontwikkelen dat het roesten van ijzer tegengaat, maar kwam zomaar bij een nieuwe ontdekking: Ferrock. Dit is een mengsel van cement waarbij CO2 nodig is om het te harden. Het ijzer dat in het mengsel van cement zit zal met de koolstofdioxide reageren en dit zal resulteren in ijzercarbonaat. Bij de creatie wordt er meer dan de vereiste hoeveelheid CO2 opgenomen door het cement en hierdoor kan gesproken worden van een CO2-negatief productieproces (Groot, 2021). Er wordt naar tal van oplossingen gezocht om in de bouw zo duurzaam mogelijk te werk te gaan en Ferrock is hier een duidelijk voorbeeld van.

EIND GOED, AL GOED

Het eerste doel van de overheid is 50% circulariteit in 2030 en dat gaat in 2050 nog een stapje verder, want dan moet Nederland volledig circulair zijn (van Wijk, 2017). Zoals in de blog te lezen is, doen de bouwbedrijven hun best om dit te bereiken door gebruik te maken van tal van alternatieven. Wil jij meer weten over de duurzaamheidsdoelen voor de bouwsector? Lees dan het volgende artikel.

 

Groot, W. (2021, 5 augustus). Hoe cement CO2-negatief kan zijn. Change Inc. Geraadpleegd op 10 juni 2022, van https://www.change.inc/infra/hoe-cement-co2-negatief-kan-zijn-4807

Hermans-Vermeulen. (2018, 31 juli). Ecologische bouwmaterialen: een nieuwe trend | Hermans Vermeulen. Geraadpleegd op 10 juni 2022, van https://www.hermans-vermeulen.be/blog/ecologische-bouwmaterialen/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2022, 6 april). Duurzaam bouwen. en verbouwen | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 10 juni 2022, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en-verbouwen/duurzaam-bouwen

Van Wijk, M. (2017, 5 oktober). Volledig circulair in 2050?! BouwKennis. Geraadpleegd op 10 juni 2022, van https://bouwkennis.nl/volledig-circulair-2050/#:%7E:text=Met%20het%20oog%20op%20de,van%20circulaire%20bouwprojecten%20een%20issue.