BETONMENGSEL

Binnen de bouwsector worden er veel verschillende grondstoffen gebruikt en die worden gevormd tot bouwmaterialen. Beton is daar een van en er kan wel gesteld worden dat beton erg duurzaam is. Dit heeft verschillende redenen, maar naast al deze voordelen zijn er ook enkele adviezen waar dit eindproduct zich aan dient te houden. Deze regelgeving is Europeesgezien vastgesteld en dient meegenomen te worden in het ontwerpproces.

DE VOORDELEN

We beginnen met een hele waslijst aan voordelen die beton heeft. Allereerst is het een enorm positief punt dat beton zo lang meegaat. De levensduur van beton wordt geschat op 100 jaar of langer en dat van een gemiddeld gebouw is vaak een stuk lager. Ten tweede zijn er bepaalde duurzame grondstoffen die bedrijven kunnen gebruiken bij het creëren van betonmengsels zoals: hoogovenslak, vliegas en betongranulaat. Ten derde kan beton in zijn volledigheid gerecycled worden. Ten vierde kan de klant energie reduceren door de thermische eigenschappen van beton te benutten. Ten vijfde hoeft er bij beton heel weinig onderhoud plaats te vinden in verhouding tot andere bouwmaterialen. Tot slot geeft beton de mogelijkheid om flexibel ergens te bouwen (Cementbouw, 2022).

REGELGEVING

Er zijn veel redenen waarom de kwaliteit van het beton belangrijk is en een daarvan is de veiligheid van de projecten. Met beton worden namelijk veel verschillende constructies gemaakt zoals: bruggen en gebouwen. Om ervoor te zorgen dat deze veiligheid gewaarborgd kan worden, zijn er bepaalde regels die voor heel Europa gelden. Het betreft hier de VB, ook wel voorschriften beton. In deze regelgeving worden er algemene eisen gesteld waaraan het beton moet voldoen. Deze zijn in te delen in drie verschillende categorieën, namelijk: het ontwerp, de technologie en de uitvoering. Allereerst het ontwerp en daar heb je enerzijds algemene regels en anderzijds specifiek voor betonconstructies. De algemene regels omschrijven waar gebouwen aan moeten voldoen en bijvoorbeeld regels van ontwerpen bij brand. Vervolgens zijn er tal van regels waaraan betonontwerpen moeten voldoen. Deze betreffen voornamelijk regels omtrent de bruikbaarheid en de veiligheid van de constructie. Ook zijn er verschillende regels specifiek voor bruggen binnen de betonwereld. Tussen de regelgeving in de ontwerpfase wordt over het algemeen vooral veel aandacht geschonken aan de veiligheid en hoe deze nageleefd kan worden. Ten tweede de voorschriften omtrent technologie in de beton. In deze regels staat waar het beton gemaakt dient te worden en waarvoor het beton gemaakt zal worden. Het beton zal gemaakt worden op een van deze plaatsen: betoncentrale, bouwplaats en betonproductenfabriek. Tot slot de regelgeving omtrent de uitvoering van het beton. Hier staat een lijst aan eisen waar het maken van betonconstructies aan moet voldoen. Dit geldt voor zowel de constructies die tijdelijk geplaatst worden als de permanente (de Vree, z.d.).

AL MET AL

Er kan geconcludeerd worden dat betonmengsels veel voordelen met zich meebrengen en dat de klanten met betonprojecten een constructie krijgen die lange tijd staat zonder dat deze veel onderhoud nodig heeft. Wel is het van belang dat betonbedrijven goed op de Europese regelgeving omtrent beton blijven letten. Door deze blog moet de lezer een beeld krijgen van deze regelgeving en waar betonbedrijven zich aan dienen te houden.

 

 

 

Cementbouw. (2022, 23 mei). Duurzaam beton. Geraadpleegd op 10 juni 2022, van https://www.cementbouw.nl/divisie/betonmortel/duurzaam-beton/

De Vree, J. (z.d.). voorschriften beton, vb, vbc, vbt, vbu. JoostdeVree. Geraadpleegd op 10 juni 2022, van https://www.joostdevree.nl/shtmls/voorschriften_beton.shtml