JE BENT AL ENKELE JAREN ACTIEF BINNEN DE ROOS GROEP. HOE KUNNEN DEZE JAREN JOU HELPEN BIJ HET VERVULLEN VAN JE NIEUWE FUNCTIE ALS CEO?
Het is fijn dat ik iedereen al bij naam ken. Bovendien vind ik dat we een echt familiebedrijf moeten blijven waarin we elkaar aan durven te spreken, maar het wel persoonlijk blijft.

PETER ROOS HEEFT EEN GROOT AANTAL SUCCESVOLLE JAREN ALS CEO OP ZIJN NAAM STAAN EN HET BEDRIJF LATEN GROEIEN TOT EEN ÉCHTE SPECIALIST IN BETON WEGENBOUW. HOE HEEFT HIJ JOU VOORBEREID OP DEZE NIEUWE FUNCTIE EN WELKE TIPS HEEFT HIJ JOU MEEGEGEVEN?
Natuurlijk heb ik de laatste jaren al veel aan de zijlijn mee kunnen kijken welke beslissingen genomen werden.  Verder heb ik mijzelf vooral voorbereid op deze functie door me verder te ontwikkelen in kennis, maar ook in mijn manier van leidinggeven.

ZIJN ER OOK BEPAALDE ZAKEN DIE GAAN VERANDEREN NU JIJ CEO VAN HET BEDRIJF BENT?
De grootste verandering die er waarschijnlijk gaat komen, is dat iedereen wat meer verantwoordelijkheid krijgt. We gaan samen problemen benaderen en mensen krijgen de mogelijkheid om hier ook hun eigen keuze in te maken. Het is belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en hun functie op hun eigen manier in kan vullen.

2022 WAS VOOR DE ROOS GROEP EEN ERG GOED JAAR. HOE GA JE ERVOOR ZORGEN DAT DEZE LIJN IN 2023 WORDT DOORGETROKKEN OF DAT ER ZELFS NOG MEER SUCCESSEN WORDEN BEHAALD?
Het zal belangrijk zijn dat we continu kijken hoe we iets slimmer, beter en efficiënter kunnen doen. Hoewel we al erg goed op weg zijn, zijn er altijd weer dingen die nog beter kunnen. De laatste jaren hebben we al veel processen verbeterd, maar eigenlijk is dit nooit klaar. Elke dag weer een stapje beter moet het doel zijn.

WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE DOELEN DIE JIJ HEBT GESTELD VOOR HET KOMENDE JAAR?
Vooral weer veel mooie projecten maken, waarbij we onderbouwde risico inschattingen maken om zo min mogelijk fouten te maken. Alles de eerste keer goed doen, is hierbij het doel.

JE HECHT VEEL WAARDE AAN DIGITALISERING. WELKE PLANNEN LIGGEN ER OP DIT GEBIED?
Ik wil vooral nog een stap maken in een digitaal dashboard waarbij ik makkelijk dagelijks cijfers kan bekijken, zodat we meer keuzes onderbouwd met data kunnen maken. Verder wil ik graag nog een stap zetten om het onderhoud en de keuringen van materieel beter te kunnen doen. Het beter bijhouden en op vaste momenten onderhoud doen, zou ervoor moeten zorgen dat we (bijna) nooit stilstaan op een project.

OOK DUURZAAMHEID STAAT BIJ DE ROOS GROEP HOOG IN HET VAANDEL. WAT KAN JE ZEGGEN OVER DE STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN RONDOM DIT THEMA?
De grootste investering hebben we al gedaan qua panden. We zijn op dit moment aan het onderzoeken om bouwketen of containers op te bouwen met zonnepanelen, zodat we auto’s, zwaar materieel maar ook klein materieel met eigen gewekte energie kunnen opladen.

WELKE VISIE HEB JE VOOR DE KOMENDE JAREN?
Dit bedrijf verder uitbouwen tot een (zo ver als mogelijk) gedigitaliseerd bedrijf, waarbij rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Verder wil ik graag dat onze medewerkers trots zijn op de projecten die we maken en blij zijn dat ze hier werken. Ik wil voorop blijven lopen op het gebied van innovatie, waarbij investeringen gedaan worden om het werk van ons personeel makkelijker te maken.

WAT ZOU JE NOG WILLEN ZEGGEN TEGEN DE MEDEWERKERS VAN DE ROOS GROEP?
Maak keuzes alsof dit je eigen bedrijf zou zijn. Hoewel we de laatste jaren al veel verbeteringen doorgevoerd hebben, kunnen we naar mijn idee nog zoveel beter. Blijf elke dag streven om het beste wegenbouwbedrijf van Nederland te zijn. Ben trots op wat je maakt en werk als één team.