Europees sociaal fonds

AANKONDIGING START ESF-PROJECT ‘BEWUST VEILIG EN FLEXIBEL BLIJVEN WERKEN’

Periode: Dit project loopt in de periode 19 september 2018 t/m 18 september 2019

Aanvrager: P.E. Roos Materieel B.V.

Externe adviseur: Kees Lambregts

Projectnummer: 2018EUSF2011165

Roos Materieel heeft de afgelopen tijd een verbeterslag gemaakt. Maar het is en blijft noodzakelijk dat de aansturing en planning gestructureerd gebeurt. Daarnaast is goed inzicht in beschikbaar materieel en de voorraad noodzakelijk om efficiënt aan de slag te zijn. Preventief onderhoud en inschatten van risico’s blijven een continue punt van aandacht.
Daarnaast is het gezien de krapte op de arbeidsmarkt noodzakelijk dat de medewerkers duurzaam worden ingezet tevens moet er rekening gehouden worden met de wensen en eisen van de medewerker. Medewerkers krijgen vanuit diverse hoeken allerlei verzoeken voor een nieuwe baan en het is noodzakelijk om personeel zo goed mogelijk te binden aan de organisatie. Meer betrokkenheid en veiligheidsbewustzijn leidt tot een veilig werkomgeving en een gestructureerde planning van mensen en materieel. Doel van dit traject is het verbeteren van de onderlinge samenwerking, communicatie, het voorkomen van werkstress en onveiligheid op de werkvloer. Daarmee zal de duurzame betrokkenheid van alle medewerkers voor lange tijd worden geborgd en zullen zich meer met Roos Materieel verbonden voelen.