Verschillende vloeistofdichte betonverhardingen uitgelegd

Verschillende vloeistofdichte betonverhardingen uitgelegd

VLOEISTOFDICHTE VERHARDINGEN

Wanneer u risico loopt op bodemverontreiniging moet u bodem beschermende voorzieningen en maatregelen treffen.
Vloeistofdichte betonverhardingen voorkomen dat vloeistoffen in de bodem of het grondwater terecht komen.

Vloeistofdichte verhardingen kunnen worden toegepast voor:

– Benzinestations
– Milieustraten
– Tankplaatsen
– Spuitplaatsen
– Bedrijfsterreinen
– Werkplaatsen
– Vloeren
– Parkeerterreinen

Na het aanleggen van de vloeistofdichte voorziening verzor­gen wij de keuring van de verharding. Bij goedkeuring van de voorziening krijgt u een certificaat.
Wij zijn gespecialiseerd in de aanleg en onderhoud  van de vloeistofdichte voorziening en helpen u bij uw eventuele herstel­werkzaamheden en het uitvoeren van jaarlijks verplichte controles.