Rotondeband Sassenheim gestort

In de nacht van maandag 27 november hebben de mannen van de Roos Groep in Sassenheim een betonband gestort.
Om zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker te veroorzaken is dit ’s nachts gerealiseerd.

 

Voor andere betonverhardingen kunt u kijken bij onze projecten

  • Rotonde
  • Retondeband