Reconstructie Basisweg Amsterdam

Constructief meedenken

Meedenken is de beste weg voor kwaliteit. Dat bewijst de reconstructie van de 17000 m2 basisweg in Amsterdam. Om intensief (vracht)verkeer jarenlang te kunnen garanderen, werd onze expertise tevens ingezet voor omgevingsmanagement. Daarmee voldeden we aan een van de belangrijkste vraagspecifieke verzoeken van onze opdrachtgever.

Wegenbouwbeton de beste oplossing

Wegenbouwbeton bleek de beste oplossing. Wegenbouwbeton kan – mits juiste ontworpen -moeiteloos de zwaarste verkeersbelastingen aan. Dankzij het meedenken in de machinale uitvoering van deze constructie werd invulling gegeven aan een efficiënte planning.

Korte lijnen

Korte lijnen dragen bij aan het gewenste eindresultaat. Speciaal daarom formeerden wij een werkgroep die de door de opdrachtgever gewenste duurzame oplossing binnen een zo’n kort mogelijk tijdsbestek kon garanderen.

Op weg naar de toekomst

Dankzij het vertrouwen in onze weg, lag de weg open voor onze opdrachtgever. Na 20 weken werd de reconstructie met een minimale omgevingsbelasting een feit. Thans bestaat de wegconstructie uit 250 mm gebroken puin, 50 mm asfalt en 260 mm wegenbouwbeton. De constructie is voorzien van deuvels en koppelstaven, welke -waar mogelijk – machinaal, via een zogenaamde DBI, aangebracht zijn. Deze in totaal ca 17.000 m2 wegconstructie (ca 4500m3 beton), voorzien van meer dan 75.000kg wapeningstaal en 8,5 km voeg, is conform planning en kwaliteitseisen uitgevoerd. Hierdoor is de omgeving weer jarenlang verzekerd van optimale bereikbaarheid.

Samenwerking als doel

Teamwork is onze basisweg. Door intensieve samenwerking van zowel de opdrachtgever, hoofdaannemer, nutsbedrijven als onze werkmaatschappij Aannemings- en Handelsbedrijf P.E. Roos B.V is de reconstructie in drie fases uitgevoerd. Onze werkmaatschappij droeg zorg voor de benodigde tekeningen, de berekeningen evenals de optimaliseringen voor de machinale uitvoering.

  • Foto van werkzaamheden Roos Groep
  • Foto van werkzaamheden Roos Groep