Schadevrij onder alle weersomstandigheden

Schadevrij onder alle weersomstandigheden

Met de winter in ons vooruitzicht is het goed om te weten dat wegen van beton geen schade door vorst en dooi kennen.
Als een betonverharding op de juiste manier is aangelegd, is een lange levensduur verzekerd onder alle weersomstandigheden en klimaatinvloeden.
U als gebruiker hoeft dus geen schade te verwachten en overheden hoeven geen extra herstelwerkzaamheden en ook geen herstelkosten te verwachten.
Voor een goede vorst-dooibestandheid zijn de cementkeuze en het type toeslagmateriaal van belang. Daarnaast moet er tijdens het eerste
winterseizoen na de aanleg van de betonverharding minimaal strooizout gebruikt worden.
Bron: Kennisbank CROW